Mitt emellan Stugun och Hammerdal ligger Borgvattnets kyrka som ett litet smycke. Här finner du en unik psalmtavla och gamla föremål bevarade för nutiden och framtiden. Kyrkan är byggd av kyrkbyggmästare Pål Persson, Stugun och var hans första kyrkobygge.

Kyrkan invigdes 1782 och byggdes mellan påsk och pingst. Pål Persson begärde åtta kopparplåtar för bygget, men fick fjorton och lär enligt ryktet fått skavsår på ryggen då han bar hårdvalutan till Stugun. Altartavlan är från Murillos skola. Kyrkan är av trä med sakristia och torn. Pål Persson blev mest berömd för sina kyrkstaplar, främst Håsjö-stapeln, vars kopia finns vid Seglora kyrka på Skansen i Stockholm. I Kyrkan finns ett museum där gamla föremål finns bevarade.

Kontakt
Borgvattnets kyrka
Borvattnet
844 95 Stugun

Telefon: 0695-736 30
Epost: hasjo.pastorat@svenskakyrkan.se
Webbplats: svenskakyrkan.se/borgvattnet
kyrktorget.se

Share this Project