Den fantastiska Hängbron över Indalsälven, mellan Österede och Edesmoarna i Ragundadalen, byggdes 1914. Brons totala längd är 109 meter och ändamålet för bygget var att skapa en fast och säker förbindelse mellan byarna på ömse sidor om älven.

Hängbron var förr livligt trafikerad av ortsborna, framför allt av skolbarn som bodde på södra sidan av älven och gick i skola på Ede, men även gårdfarihandlare och någon enstaka skojare, hittade sin väg över bron. Då bron användes allt mindre ruttnade virket och den blev obrukbar under många år. 2006 togs initiativ av föreningen Hängbrons Vänner för en upprustning av den kulturhistoriskt intressanta bron. Med hjälp av EU-medel, sponsring och många ideella arbetstimmar kunde bron återinvigas i september 2006.

Idag är den en vacker utflyktsplats och en del i ett system av naturstigar som tar dig längs Indalsälven till bland annat Döda Fallet. Ner till bron tar du dig från Rastplats Österede vid Riksväg 87 eller från Edesmoarna (skyltat).

Kontakt
Västerede
844 94 Bispgården

Epost: veta-mera@hangbron.com
Webbplats: hangbron.com

Share this Project