När man talar om Håsjö kyrka, tänker man i första hand på den gamla kyrkan med den vackra och mycket välbevarade klockstapeln som blivit både känd och beundrad av många, även av de som aldrig varit i Håsjö. En exakt kopia av stapeln finns nämligen på Skansen i Stockholm.

Originalet finns i Håsjö, byggd år 1779 av den kände stapelbyggaren Pål Persson från Stugun, i den för honom så typiska stilen med åttkantigt fundament och spånklädd, lökformad kupol. I stapeln sitter en av de äldsta kyrkklockorna i landet, från tidigt 1200-tal.

Vi ska vara glada för att Håsjöborna en gång i världen inte var så välbärgade, det är nämligen skälet till att klockan finns bevarad. När Gustav Vasa omkring år 1530 skulle betala sina skulder till Lübeck beslagtogs många kyrkklockor när han införde den sk. klockskatten. Dock undantogs socknar med endast en klocka. En av dessa socknar var Håsjö. Därför kan vi än idag lyssna till klangen från 1200-talsklockan i Håsjö klockstapel.

Kyrkan i Håsjö byggdes 1684 av bonden och byggmästaren Olof Ersson i Ragunda. Den är förhållandevis liten, 9,4 m lång och 6,2 m bred. Taket är brant sluttande och spånbelagt. Sakristia och vapenhus är utförda som påbyggnader intill norra respektive västra väggen. På en bild från 1892 kan man se att fönstren ursprungligen har varit rektangulära. De har numera en välvd överdel som ger ett mjukare intryck. Däremot har man behållit blyinfattningen. Håsjö gamla kyrka är kulturhistoriskt mycket intressant och sevärd. Den är en fin och väl bevarad representant för den gamla tidens lilla landsortskyrka.

Se bildspelet som visar vackra gamla Håsjö kyrka

Kontakt
Håsjö gamla kyrka
Västande 178
844 97 Kälarne

Telefon: 0696- 536 30
Epost: hasjo.pastorat@svenskakyrkan.se
Webbplats: svenskakyrkan.se/hasjopastorat,
kyrktorget.se

Share this Project