I Stuguns hembygdsförening arbetar föreningen inom Stuguns socken med att skapa samhörighet och solidaritet mellan alla som bor där. Här får du ta del av stugubygden och dess historia. Föreningen utgör en viktig hembygdslänk för stugubor i vida världen. I hembygdsvårdande syfte befäster och bevarar föreningen Ragundadalens natur och kulturminnen till gagn för nuvarande och kommande släktled.

Kontakt
Stuguns Hembygdsförening
Klockarvägen 20
830 76 Stugun

Webbplats: hembygd.se/stugun

Share this Project