På Krångede Kraftverksmuseum är en miljö skapad som knyter ihop gårdagen med nutiden. Här kan du se och ta del av hur människorna levde i och utanför arbetet under kraftverksepoken. Lyssna till historier, se film och fotoutställning. Upplev hur det var att arbeta under 30-talet med dess arbetsvillkor för vattenrallare, bergsprängare och dykare.

Delar av museet finns utomhus och du kan vandra i den gamla vattenrännan och ta del av den fotoutställning som finns där. I museet finns en cafeteria och turistinformation. I närheten till museet finns naturcamping och naturbadplatsen Öratjärn.

Kontakt
Krångede Kraftverksmuseum
Krångede
844 91 Hammarstrand

Telefon: 0696-202 80
Epost: krangede.museum@ragundadalen.se
Webbplats: krangedemuseiland.se

Share this Project