Skyttmon är den lilla byn som är känt för de stora gamla trähusen från 1800-talet. Detta är alltså en by rik på fornlämningar som vittnar om tidigare vistelser där.

De första bosättarna i modern tid kom till Skyttmon under mitten av 1700-talet. De stora trähusen från 1800-talet, eller “träslotten” som de kallas, dominerar blickfånget när man besöker byn. Det finns även några välbevarade 1700-talshus. Nybyggarna som slog sig ned i Skyttmon fick av konungen skattebefrielse under den tid det tog att uppodla marken.

Du som besöker Skyttmon finner idag ett 30-tal fasta boende, men före andra världskriget bodde här så många som 140 personer. Du kan gå en kulturhistorisk vandring genom att följa en markerad led genom delar av byn. På skyttmoboden kan du köpa med dig en folder som berättar mer om folket, byggnader och historien kring Skyttmon.

Kontakt
Skyttmon 117
844 95 Stugun

Telefon: 0695-700 01
Epost: peter.skyttmon@tyfonmail.se
Webbplats: www.skyttmon.se

Share this Project